Basisbemesting, welke voeding?

Men spreekt altijd over de 5 hoofdvoedingselementen:
1. N = Stikstof
2. P = Fosfaat
3. K = Kali
4. Mg = Magnesium
5. Ca = Calcium

Van deze elementen worden relatief grote hoeveelheden uit de bodem opgenomen en zorgen voor een goede groei en kwaliteit.

Daarbij spreekt men ook over de zgn. sporenelementen als ijzer, mangaan, borium, molybdeen, zink etc. Deze elementen zijn in een mindere mate nodig voor de plant.

LET OP : sommige voedingselementen zijn zeer mobiel zoals N,K en Mg en anderen zijn erg immobiel zoals P en Ca.

Zorg daarom dat vooral de immobiele elementen goed worden ingewerkt tijdens de aanleg.

In het kort kunnen we zeggen dat:
1. N zorgt voor groei en kleur
2. P zorgt voor een goed wortelgestel en knopzetting
3. K geeft stevigheid en afharding
4. Mg zorgt voor de kleur van het blad
5. Ca zorgt voor stevigheid van de celwand

De keuze van meststof is afhankelijk van wat men wil.

Traditionele chemische meststoffen spoelen sneller uit en werken korter omdat ze direct oplosbaar in water zijn en kunnen sneller verbranding aan de plant geven.

Organische meststoffen zijn opgebouwd uit verschillende grondstoffen zoals hoornmeel, soja, mout, zonnebloempitten, etc. zorgen voor veel minder uitspoeling en verbrandingsgevaar. Beter dus voor het milieu,gebruiker en de plant.

Zorg dat je de juiste samenstelling gebruikt op het juiste moment.(b.v.geen stikstof in de winter!)
DCM heeft een standaard bemestingsschema opgesteld met een kalender voor de juiste meststoffen op het juiste moment.