Aanleg gazon

Bij aanleg van een gazon is een goede start van belang. Zorg voor een goede ondergrond voordat u begint met inzaaien of uitrollen van graszoden.

Het is verstandig om eerst een bodemanalyse te nemen. De juiste zuurgraad, bodemstructuur en basisvoeding bij aanvang kunnen problemen in de toekomst voorkomen.

Zorg dat u weet wat de klant verwacht van een gazon!Vraag de klant of het een speel-of siergazon moet worden. Dit omdat de verwachting over het gebruik totaal verschillend kan zijn. Veel betreding ,zoals spelen en ravotten, of alleen maaien en bekijken, vragen een totaal andere invulling van de aanleg.

Pas daarom als eerste de structuur aan voor het gebruik. Check als het nodig is of de waterafvoer of drainage vanuit de bodem goed is. Is er al veel vochtoverlast door plassen etc, controleer dan of er een storende laag zit of dat de drainage niet meer werkt.Een storende laag kun je vinden door het gebruik van een zgn penetrometer.

Zorg bij een speelgazon of een intensiever gebruik voor een juiste schralere structuur, zodat het water snel verdwenen is en er geen vervetting kan plaatsvinden in de bovenlaag.

Onthoud dat een sportveld wordt aangelegd met een o.s % en afslibbaarheid % lager dan 5!!

Voor een tuin is dat niet altijd nodig. maar deze vuistregel kan men gemiddeld aanhouden:

Zorg bij een speelgazon dat het o.s(organische stof gehalte) niet te hoog is.(<10%) en het afslibbaarheids % ook niet hoger is dan 10-15% .
Zandgronden hebben gemiddeld een laag o.s % (<10%) en een lage afslibbaarheid (<5%)
Veengronden hebben gemiddeld een hoger o.s % (>20%) en een hoger afslibbaarheid %
Kleigronden hebben een hoger afslibbaarheid % (vanaf 20% tot ong 60%)

Wil je deze beide cijfers verlagen(verschralen) pas dan bv Lava Oxygen toe en verwerk een 3-5 cm in de eerste 15-20cm. Verwerken door 3-5cm op te brengen en dit goed door te frezen en te vermengen.Dit geeft een juiste verhouding om een goede en stabiele grasmat te creëren.

Zit je op een zandgrond en wil je een wat hoger o.s% breng dan een laag Vivimus® voor gazon op en meng dat goed door de toplaag.Dit brengt het o.s% direct omhoog wat zorgt voor een betere vochtvasthouding en structuur.

Breng tevens met het mengen de juiste voeding op en breng de pH op peil.(dit staat op de analyse).

 

Voor het onderhoud van uw gazon adviseren wij het DCM bemestingsschema.
Dit schema heeft zich in de praktijk al vele jaren bewezen en zorgt voor een goed gesloten, groene, gezonde grasmat.